PROČ DUCHNIČKA?

Připravujeme volnočasový program pro děti, jehož prostřednictvím se snažíme rozvíjet křesťanské ctnosti a prohlubovat vztahy k druhým lidem a k Ježíšovi.


CO PRO DĚTI PŘIPRAVUJEME?

Společně 4x ročně organizujeme víkendové akce a 1 x ročně letní tábor (týden) pro děti ve věku 5 - 12 let. Snažíme se připravovat program založený na křesťanských hodnotách, pomocí her u dětí prohlubovat víru.


Odkaz na video nejen z tábora Duchničky - Ať žijí rytíři, ale i mnohem více

ZDE