PROČ DUCHNIČKA?

Připravujeme volnočasový program pro děti, jehož prostřednictvím se snažíme rozvíjet křesťanské ctnosti a prohlubovat vztahy k druhým lidem a k Ježíšovi.

Chystá se

Společně 4x ročně organizujeme víkendové akce a 1x ročně letní tábor (týden) pro děti ve věku 5 - 12 let.

Snažíme se připravovat program založený na křesťanských hodnotách, pomocí her u dětí prohlubovat víru.