O NÁS

Snažíme se připravovat program založený na křesťanských hodnotách a pomocí her u dětí prohlubovat víru. 

Náš tým se v současné době skládá z 10 členů - Renata, Honza M., Pája, Marky, Vendy, Dan, Ester, Václav a Filip, Honza V.


Něco málo o nás...

HONZA M.

Honza studuje pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. 

Obohacuje náš tým o chlapecký pohled na hry. Na Duchničku jezdí od  podzimu roku 2016.

VENDY  

Vendy studuje Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně - obor Učitelství zeměpisu a matematiky. V roce 2014 absolvovala animátorský kurz (DCM Brno). Ve stejném roce začala s organizací Duchničky. Již delší dobu se zasluhuje o propagaci Duchničky formou plakátků.

Také se podílí na tvorbě Příměstského tábora.

PÁJA

Pája studuje na Masarykově univerzitě v Brně. Na Duchničce se podílí od roku 2012 a v roce 2014 absolvovala animátorský kurz. Nyní je také skautskou vedoucí 2. oddílu skautek. Občas vypomáhá na akcích studentského klubu Halahoj. (příměstský tábor,...)


MARKY 

Marky studovala Střední odbornou školu v Moravských Budějovicích - obor sociální práce. Absolvovala animátorský kurz. Na Duchničce spolupracuje od podzimu 2016.

Také je skautskou vedoucí křes´tanského oddílu skautek.


DAN

Dan studuje SPŠT v Třebíči, obor elektrikář pro silnoproud.

Dan obohacuje náš tým o chlapecký pohled na hry. Je členem Duchničky od roku 2017.

Renata

Renata je hlavní organizátorka všech Duchniček, Duchen a naše nejlepší kuchařka. Je nepostradatelnou součástí našeho týmu.

HONZA V.

Honza studoval SPŠT v Třebíči, obor strojírenství. Vede třebíčské společenství mladých - Pastva v Třebíči. Je členem Duchničky od jara roku 2018.

Václav

Vašek studuje Katolické gymnázium v Třebíči. Hojně spolupracuje s Halahojem, kde pořádá různé akce.

Obohacuje náš tým o chlapecký pohled na hry. Členem Duchničky se stal na koci roku 2019. 

Filip

Studuje Katolické gymnázium v Třebíči. Také se podílí na akcích Halahoje.

Obohacuje náš tým o chlapecký pohled na hry. Členem Duchničky se stal na koci roku 2019.  

Ester

Studuje Katolické gymnázium v Třebíči. 

Na Duchničce spolupracuje od podzimu roku 2018.

Síň slávy

Historie vedoucích

Ludmila Štěpničková

Bývalá hlavní vedoucí Duchničky a pastorační asistentka

Starala se o hladová bříška, ale také o administrativu a propagaci našich akcí.  Na každé akci s dětmi tvořila krásné výrobky.

Je zakladatelkou Duchničky. 


Petra Bobková / Slavíková

Jedna ze zakladatelek Duchničky. Nyní dokončuje svoje doktorské studium. V současné době pracuje v mateřské škole v Praze. Svoji kariéru na Duchničce ukončila v roce 2016. 

Marie Pořízová

Maruška studovala VOŠ v Praze - obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Nyní pracuje jako učitelka v MŠ nedaleko Třebíče. Je absolventkou zdravotnického a animátorského kurzu. Je skautskou vedoucí 2. oddílu světlušek Třebíč. Maruška je aktivní členem týmu již od druhého roku konání akcí.

Marta Pořízová

Marťa stejně jako Maruška studovala VOŠ v Praze. Momentálně je učitelkou MŠ v Brně. Duchničku vede od roku 2013. Je absolventkou animátorského kurzu (DCM Brno).  

Marie Hrušková / Bobková