O NÁS


Snažíme se připravovat program založený na křesťanských zásadách, pomocí her u dětí prohlubovat víru. 

Náš tým se v současné době skládá z 9 členů - Lída, Maruška, Marťa, Vendy, Pája, Marky, Honza M., Dan a Honza V.


JAK ČASTO?


Společně 4x ročně organizujeme víkendové akce a 1x ročně letní tábor (týden) pro děti ve věku 5 - 11 let.

A KDO PATŘÍ DO NAŠEHO TÝMU?

Krátké seznámení

LÍDA 

Hlavní vedoucí Duchničky, pastorační asistentka

Stará se o hladová bříška, ale také o administrativu a propagaci akcí :) Na každé akci s dětmi tvoří krásné výrobky.

Je zakladatelkou Duchničky. 

MARUŠKA

Maruška studovala VOŠ v Praze - obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Nyní pracuje jako učitelka v MŠ nedaleko Třebíče. Je absolventkou zdravotnického a animátorského kurzu. Je skautskou vedoucí 2. oddílu světlušek Třebíč. Maruška je aktivní členem týmu již od druhého roku konání akcí.

MARŤA 

Marťa stejně jako Maruška studovala VOŠ v Praze. Momentálně je učitelkou MŠ v Brně. Duchničku vede od roku 2013. Je absolventkou animátorského kurzu (DCM Brno). 

VENDY 

Vendy studuje Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně - obor Učitelství zeměpisu a matematiky. V roce 2014 absolvovala animátorský kurz (DCM Brno). Ve stejném roce začala s organizací Duchničky. Již delší dobu se zasluhuje o propagaci Duchničky formou plakátků.

Také se podílí na tvorbě Příměstského tábora.

PÁJA

Pája momentálně studuje na Katolickém gymnáziu v Třebíči. Na Duchničce se podílí od roku 2012 a v roce 2014 absolvovala animátorský kurz. Nyní je také skautskou vedoucí2. oddílu skautek. Občas vypomáhá na akcích studentského klubu Halahoj. (příměstský tábor,...) 

MARKY

Marky studuje Střední odbornou školu v Moravských Budějovicích - obor sociální práce. V současné době absolvuje animátorský kurz. Na Duchničce spolupracuje od podzimu 2016.

Také je skautskou vedoucí křes´tanského oddílu skautek.

DAN

Dan studuje SPŠT v Třebíči, obor elektrikář pro silnoproud.

Dan spolu s Honzou M. a Honzou V. obohacuje náš tým o chlapecký pohled na hry. Je členem Duchničky od roku 2017.

HONZA V.

Honza studuje SPŠT v Třebíči, obor strojírenství. Vede třebíčské společenství mladých - Pastva v Třebíči. Je členem Duchničky od jara roku 2018.

HONZA M.

Honza studuje pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Spolu s Danem a Honzou V. obohacuje náš tým o chlapecký pohled na hry. Na Duchničku jezdí od  podzimu roku 2016.