O nás


Snažíme se připravovat program založený na křesťanských zásadách, pomocí her u dětí prohlubovat víru. 

Náš tým se v současné době skládá z 10 členů - Lída, Maruška, Vendy, Marťa, Honza, Marky a Pája.


Jak často?


Společně 4x ročně organizujeme víkendové akce a 1x ročně letní tábor (týden) pro děti ve věku 5 - 11 let.

A kdo patří do našeho týmu? 

Krátké seznámení

Lída 

Hlavní vedoucí Duchničky, pastorační asistentka

Stará se o hladová bříška, ale také o administrativu a propagaci akcí :) Na každé akci s dětmi tvoří krásné výrobky.

Je zakladatelkou Duchničky. 

Maruška

Maruška studovala VOŠ v Praze - obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Nyní pracuje jako učitelka v MŠ nedaleko Třebíče. Je absolventkou zdravotnického a animátorského kurzu. Je skautskou vedoucí 2. oddílu světlušek Třebíč. Maruška je aktivní členem týmu již od druhého roku konání akcí.

Pája 

Pája momentálně studuje na Katolickém gymnáziu v Třebíči. Na Duchničce se podílí od roku 2012 a v roce 2014 absolvovala animátorský kurz. Nyní je také skautskou vedoucí2. oddílu skautek. Občas vypomáhá na akcích studentského klubu Halahoj. (příměstský tábor,...) 

Marťa 

Marťa stejně jako Maruška studovala VOŠ v Praze. Momentálně je učitelkou MŠ v Brně. Duchničku vede od roku 2013. Je absolventkou animátorského kurzu (DCM Brno). 

Vendy 

Vendy studuje Pedagogickou fakultu v Brně - obor Učitelství zeměpisu a matematiky. V roce 2014 absolvovala animátorský kurz (DCM Brno). Ve stejném roce začala s organizací Duchničky. Již delší dobu se zasluhuje o propagaci Duchničky formou plakátků.

Také se podílí na tvorbě Příměstského tábora.

Marky

Marky studuje Střední odbornou školu v Moravských Budějovicích - obor sociální práce. V současné době absolvuje animátorský kurz. Na Duchničce spolupracuje od podzimu 2016.

Také je skautskou vedoucí křes´tanského oddílu skautek.

Honza

Honza je spolu s Marky nejnovějším členem našeho týmu. Studuje Gymnázium v Třebíči. Obohacuje náš tým o chlapecký pohled na hry.